Purchase

कलेज बन्द नो प्रव्लम, SATSOM यहाँहरुका लागि सँधै खुल्ला छ ।

३ महिनाको सब्क्रिप्शन लिनका लागि ९८४१२९५३१५ ई सेवा नंबरमा रु १००० पठाउन सकिनेछ या संभव र सुरक्षित भएको खण्डमा एनआइसी बैंकको खाता नंबर 4941928297052401 नयाँ बानेश्वर शाखा, COOL TOOL DIGITAL MEDIA PVT. LTD खातामा रु५०० डिपोजिट गर्न सकिन्छ ।

थप जानकारीका लागि हटलाइन नंबर ९८४१२९५३१५ या ९८५११०७०९० या [email protected] या त SATSOM पेज फेसबुकमा गएर मेसेज गर्न सकिनेछ ।

POST-COVID SPECIFIC PACKAGE

NURSING LICENSE PREPARATION - PREMIUM

MBBS / ENGINEERING ENTRANCE PREPARATION - PREMIUM GRADE 11 / 12 COURSE PREPARATION - PREMIUM
3 MONTHS 6 MONTHS 6 MONTHS 1 year
1000 (Including tax) 4068.00 (Including tax) 4068.00 (Including tax) 4068.00 (Including tax)


Resources available:


  • 20,000 more MCQs (MBBS, Engineering, and Nursing licensing entrance)
  • University-wise mock exams
  • 100 Mock exams
  • Top-notch lecture videos and notes
  • Discussion platform
  • Tagging options
  • Practice and times tests

To be deposited in nearby NIC Asia Bank's Account Number: 4941928297052401, A/c name: COOL TOOL DIGITAL MEDIA PVT. LTD. New Baneshwor Branch (Mention)

The deposit voucher's picture should be sent to the Viber/ Whatsapp in the number: 9851107090